Zpracování osobních údajů společností HQS Praha, spol. s r.o., IČ: 41191935 (Správce).


Zpracováváme následující osobní údaje:

  1. identifikační údaje, kterými se rozumí jméno a příjmení
  2. kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje umožňují nám kontakt s Vámi, zejména to jsou telefonní číslo a e-mailová adresa


Proč zpracováváme osobní údaje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje výhradně pro vnitřní účely společnosti HQS Praha, spol. s r.o., tyto údaje nebudou předány třetí straně. Jedná se o osobní údaje zpracované:

  1. na základě Vašeho souhlasu pro kontakt s vámi při řešení Vašich zakázek, zaslání informací o expiraci licencí programů zakoupených u HQS Praha, spol. s r.o.
  2. bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti. Týká se především zpracování Vašeho jména a příjmení (uživatelský účet), pod kterým jsou vedené zakázky v účetním systému HQS Praha, spol. s r.o.


Udělení souhlasu je dobrovolné a můžete ho kdykoli změnit nebo odvolat.

Pokud byste se domnívali, že HQS Praha, spol. s r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, obraťte se na nás se žádostí o vysvětlení, případně se žádostí o odstranění takto vzniklého stavu. Vaše požadavky zasílejte na emailovou adresu gdpr@hqs.cz. Řešení provedeme bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Rovněž máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Doba uložení dat

Vaše osobní údaje budou uchovány pouze po dobu potřebnou pro zajištění našich služeb, nejdéle 3 roky od poslední realizované zakázky. Uvedená doba se netýká osobních údajů zpracovaných z oprávněného zájmu.